Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 10002 Belgesi Sertifikası Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Prensipleri Nedir Nelerdir

ISO 10002 Belgesi, ıso 10002 Sertifikası, Müşteri, Şikayetleri,  Yönetim, Sistemi, Prensipleri, Nedir, Nelerdir,


ISO 10002 Müşteri Mmenuniyeti Şikayetleri Yönetim Sistemi kurulu bir firmadan bazı beklentiler vardır Bu beklentilerin karşılanma oranı sistemin ne kadar sağıklı kurulduğu ve işlediğini gösteren parametrelerdir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Şikayetleri Yönetim Sistemi ile ilgili bekletilere Yönetim Sistemi prensibleri diyoruz.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Standardı sekiz Müşteri Şikayetleri yönetim prensibine dayanmaktadır.

Yani Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi kuracak olan bir firmadan veya sistemin kurulu olduğu bir organizasyondan aşağıdaki bu 9 prensibin eksiksiz uygulamaları istenmektedir. Aslında bu prensipler Kurumsallaşma iddiasında olan bütün şirketlerden organizasyonlardan beklentilerdir.

 

1 .ŞEFFAFLIK
Müşterilere, personele ve diğer ilgili taraflara şikayetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilgi, yeterli şekilde ilan edilmelidir.
Şikayet sahibine, süreç hakkında yeterli bilgi verilmesi, verilen bu bilgi doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi ve konu ile ilgili verilen sözlerin tutulması, müşterinin güveni ve kuruluşun prestiji açısından son derece önemlidir.
Bu nedenle kuruluş şeffaflık ilkesini benimsemesi ve buna uygun hareket etmesi, hem personelin hem de müşteri ve şikayet sahiplerinin kuruluşa olan güvenini arttıracaktır

2. ERİŞİLEBİLİRLİK

Şikayetleri ele alma prosesi bütün şikayetçiler için kolayca erişilebilir olmalıdır.

Şikayetlerin yapılması, çözüme ulaştırılması ayrıntıları hakkında bilgiler verilmelidir.

Şikayetleri ele alma prosesi ve destek bilgisi kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.

Bilgiler açık bir dille aktarılmalıdır.


3 CEVAP VEREBİLİRLİK

Şikayet sahiplerinin en önemli bulduğu konulardan biri de kurulan iletişimin sonrasında kuruluşun nasıl bir tavır sergilediğidir. Kuruluş, şikayet sahibine ve onun sorununa verdiği önemi bu tavır ile sergiler. Bu nedenle;
Şikayetin alınmış olduğu şikayetçiye derhal bildirilmelidir.

Şikayetlere aciliyetine göre en kısa sürede cevap verilmelidir.

Şikayetçilere nazikçe davranılmalıdır ve şikayetlerin ele alınması prosesindeki ilerlemeler hakkında bilgi verilmelidir.


4 OBJEKTİFLİK

Her bir şikayet, şikayetlerin ele alınma prosesi esnasında, adil, objektif ve tarafsız şekilde değerlendirilmelidir.


5  ÜCRETLER

Şikayetlerin ele alınması prosesinin değerlendirilmesi şikayetçi için ücretsiz olmalı.

 

6 GİZLİLİK

Şikayetçi ile ilgili, kişisel bilgiler gerekli olduğunda, sadece kuruluş içerisinde şikayetin ele alınması amacıyla elde edilebilir olmalıdır.

Müşteri veya şikayetçi bunun açıklanmasına açıkça izin vermedikçe, bunlar açıklanmamalıdır.

 

7  MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Kuruluşun uyarlaması gerektiği müşteri odaklı yaklaşım şikayetleri dahil olmak üzere geri bildirime açık olmalıdır ve yaptığı işlemlerle şikayetleri çözme taahhüdünü içermelidir.

 

8 HESAP VEREBİLİRLİK

Kuruluş , kuruluşun şikayetleri ele almanın açık bir şekilde teşkil edilmiş olduğuyla ilgili faaliyetleri ve kararları için hesap verebilirliği ve bunları rapor etmeyi sağlamalıdır.

9 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Şikayetleri ele alma prosesinin ve ürünlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi kuruluşun daimi hedefi olmalıdır.


X
X