Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 50001 2018 Belgesi Nedir Nasıl Alınır Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Danışmanlığı

iso 50001 Belgesi danışmanlık, iso 50001 enerji yönetim sistemi pdf, iso 50001 2011 Belgesi, iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Danışmanlık, Danışmanlığı ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KİMLER İÇİN FAYDALIDIR? ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR? ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRMEK VE KURMAK NE KADAR SÜRER? ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI NEDİR ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? iso 50001 alan firmalar kimlerdir hangileridir, iso 50001 belgesi alan firmalar şirketleri  iso 50001 eğitimi veren firmalar iso 50001 alan firmalar

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Belgesi Nedir?

ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri – Şartlar ve Kullanım için Kılavuz

ISO 50001:2018 standardı firmalara enerji yönetim sisteminin kurulmasındaki gereksinimleri verir (EnYS).

Enerjiyi verimli kullanmak, firmaların ve kurumların para tasarrufu yapmasının yanı sıra kaynakları korumaya ve iklim değişikliği ile mücadeleye konularında da etkin rol almaktadır. 

ISO 50001:2018 standardı, tüm sektörlerdeki kuruluşların, enerji yönetim sisteminin (EnYS) kurumlarda ve firmalarda uygulamaya alınmasıyla enerjiyi daha verimli kullanmalarını desteklemektedir.

ISO 50001:2018 standardı, imalat ve hizmet sektörleri de dahil kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için faydalar sağlar. Sağlanan bu fayda diğer standartlardan farklı olarak maddi dönüşü bariz olarak görülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim sistemindeki geri dönüşler diğer standartlara göre daha hızlıdır. Örnek verecek olursak Firmaya kurulan Kalite Yönetim Siteminin kuruluşa geri dönüşü ve faydaları, 1 yıl veya daha uzun sürmekte ayrıca maddi faydaları da yine bu sürelerden önce gerçekleştirilememektedir. Ama Enerji Yönetim Sisteminde yapılan çalışmalar direk olarak firmanın enerji kullanımının izlenmesi ve azaltılmasını hedeflediğinden geri dönüşü daha hızlı ve maddi olarak ta bir sonraki faturada görülmektedir.(Buradaki geri dönüş miktarı tamamen firmanın enerji kullanımda yapılan değişikliklere göre farklılık göstermektedir. Bu geri dönüşüm bazı firmalarda %10-15 arasında değişmekteyken bazı firmalarda %3-5 arasında değişiklik gösterebilir)

ISO 50001:2018 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve kurarak; , kurumsal, ticari ve hükümet tesisleri ile tüm kuruluşların enerjilerinin yönetilmesini amaçlar.

Standardın ulusal ve uluslararası sektörlerde dahil, geniş uygulanabilirliği hedeflenmekte, böylelikle dünyanın enerji kullanımının **% 60 a kadar etkilenebileceği tahmin edilmektedir

** Bu bilgi tahminlere dayanmaktadır.

 

 iso 50001 belgesi iso 50000 sertifikasi nedir nasil alinir iso 5000 belgesi nedir nasıl alınır iso 50001 sertifikasi nedir nasıl alınır

 

"Dünya Enerji Talebi ve Ekonomik Görünümü ",

2010 da yapılan, ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından yayımlanan Görünüm de ki bilgiler. Bu görünüm küresel enerjinin 2007 deki rakamlarına değinmektedir.

Sektörün tüketim bilgileri; Ticari sektör tarafından kullanılan (tanımlanmış işletmeler, kurumlar, vb. ) hizmeti veren kuruluşlar dahil olmak üzere; tüketilen enerji miktarı % 7, sanayi sektörü; tüketilen enerji miktarı % 51 (imalat, tarım da dahil olmak üzere, madencilik ve inşaat). ISO gibi 50001 öncelikle ticari ve sanayi sektörlerini hedeflenmektedir, Yukarıdaki rakamlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak toplam Küresel enerji talebinin % 60 ının etkilenmesinde, hangi standart olumlu bir etkiye sahip olabilir.


iso-50001-belgesi-nereden-alinir-kim-verir-belgelendirme-danismanlik-kurulusu-firmasi iso-50001-enerji-yonetim-sistemi-belgesi-nasil-alinir  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI TANITIMI ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI KAPSAMI iso 5001 belgesi iso 50001 belgesi iso 500001 belgesi nedir

 

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Neden Önemli?

Enerji, faaliyetleri ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için kritik ve işletmedeki faaliyetleri için önemli bir maliyettir.

Bir organizasyon için enerjinin kullanım maliyetlerine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim değişikliği gibi sorunlar da işletmeye ek maliyet olarak geri dönmektedir.

Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji dağıtım teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alabilir.

Küresel ekonomi göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar bireysel olarak, enerji fiyatlarını ya da hükümet politikalarını kontrol edemez, ama kuruluşlar enerji kullanımı yöneterek kendilerine fayda sağlayabilir.

Geliştirilmiş bir enerji performansı, işletme için hızlı fayda sağlayabilir, işletme enerji kaynakları ve enerji varlıkları ile ilgili kullanımını optimize ederek böylece organizasyon enerji maliyetlerini ve tüketimini de azaltır. Organizasyon aynı zamanda enerji kaynaklarının tükenmesi ve azaltılması yönünde de olumlu katkılar yaparak, küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkisini de azaltacaktır.

Diğer tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı da sadece iç ve dış yararları için, kullanıcı kuruluşlara fayda sağlamakla kalmaz, etkin uygulama ile paydaşları ve müşterilere de fayda sağlar.

  

 

iso 50001 danışmanlık iso 50001 belgesi iso 50001 danışmanlığı iso 50001 danışmanlık firması , iso 5001 enerji yönetim sistemi danışmanlık firması şirketi , iso 50001 belgesi sertifikası alan firmalar , iso 50001 danışmanlık yapan kurumlar , iso 50001 belgesini nereden alacağız, iso 50001 sertifikasını nasıl alacağız,

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesi almak için Ne Yapacağız?

ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi, kamu ve özel sektör kuruluşları için, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve enerji performansını geliştirmek için stratejiler sağlayacaktır.

 Standart, belirlenen adımları ile, kuruluşlarda var olan yönetim uygulamalarına enerji performansını entegre etmek için tasarlanmıştır.

Standart,kuruluş genelinde enerji uygulamaları için gerekli olan iyileştirmelerin tanımlanması ve enerji kullanımındaki metodolojinin geliştirmesini sağlar. Standart aşağıdakileri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

• Kuruluşların mevcut enerji tüketim kaynaklarının daha verimli kullanılması için yardımcı olur

• Enerji kaynaklarının yönetilmesinde,kurum içi ve dışı iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık oluşturur.

• Enerji yönetimi için en iyi uygulamaları teşvik etmek ve iyi enerji yönetim davranışlarını güçlendirmek.

• Yeni enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması için Yardımcı tesisleri, önceliklendirmek ve değerlendirmek.

• Tedarik zinciri genelinde enerji verimliliğini teşvik etmek için bir çerçeve sağlamak

• Sera gazı emisyon azaltım projeleri için, enerji yönetiminin iyileştirilmesi ve enerji yönetimin kolaylaştırılması

• Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer örgütsel yönetim sistemleri ile entegrasyona izin verir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesi Nasıl Kurulur

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi tanıdık ISO yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Dünya çapında bir milyondan fazla kuruluş ISO 9001 (kalite yönetimi), ISO 14001 (çevre yönetimi), ISO 22000 (Gıda Güvenliği), ISO / IEC 27001 (bilgi güvenliği) gibi standartları uygulamaktadır. Özellikle, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi için sürekli olarak Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al süreci takip edilmelidir.

ISO 50001:2018, ISO 9001:2015 veya ISO 14001:2015 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini geliştirme konusundaki genel çabalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

ISO 50001: 2018, kuruluşlara aşağıdaki gereksinimler için bir çerçeve sağlar:

Enerji yönetiminin sürekli iyileştirilmesi

Kalite ve çevre yönetim sistemi gibi diğer sistemlerin geliştirilmesinde de yardımcı olmaktadır.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların aşağıdaki gereksinimlerini belirleyen bir çerçeve sağlar:

• Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi

• Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması

• Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlamak.

• Sonuçların ölçülmesi

• Politikanın etkinliğini gözden geçirmek

• Enerji yönetimini Sürekli geliştirmek.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir veya ayrı ayrı uygulanabilir.

 
 ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Belgesinden Kimler Yararlanabilir?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, dizayn edilmiştir.

Kamu ve özel sektörde, boyutu veya faaliyetleri ne olursa olsun, coğrafi konumu ne olursa olsun

herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.

Diğer ISO yönetim sistemi standartları gibi, ISO 50001:2018 sertifikasyonu da gönüllük esasına dayanan bir standart olmakla birlikte Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından da sertifikalandırılabilir. Esas amaç burada kurum kuruluşların  standardı yalnızca sertifikalandırma için değil sağladığı faydalar nedeniyle  uygulamaya karar vermesidir. 

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemi enerji performansını geliştirmek için hedefler saptamaz. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemi, herhangi bir organizasyonun bugünkü tecrübesini kullanarak enerji yönetimini, bir temel üzerine kurmak ve uygulamak, daha sonra kendi bağlamı ve kapasitelerine uygun bir ritim geliştirmek demektir.