Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Gıda Güvenliği Nedir? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? Gıda Zinciri Nedir ? HACCP Nedir ? Hijyen Nedir ?

Gıda Güvenliği: Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı yaklaşımı.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir:Gıdaların üretimi ve sunumu esnasında  güvenli olmalarını garanti altına alan  sistem.

Gıda Zinciri Nedir:Tarladan çatala kadar olan işlem süreçlerinin tamamı olarak tanımlanabilir;Yani gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümüne verilen isim

 Gıda Güvenliği Nedir? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? Gıda Zinciri Nedir ? HACCP Nedir ? Hijyen Nedir ? gida-guvenligi-nedir-gida-guvenligi-yonetim-sistemi-nedir-gida-zinciri-nedir-haccp-nedir-hijyen-nedir

HACCP Nedir: Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

 

  1. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması,
  2. Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi,
  3. Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi
  4. Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması,
  5. Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi
  6. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi
  7. Bu prensip ve uygulamalara yönelikDokümantasyon Yapısının oluşturulması