Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

BS 25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR NASIL ALINIR STANDARDI EĞİTİM DANIŞMANLIK

BS 25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR ? (Business Continuity Management)

BS 25999 standardı, İngilizlerin geliştirdiği bir standart olarak, doğal afet ya da kaza gibi aksaklıkların yaşanması durumunda şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kurulabilecek bir yönetim sistemidir.

BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı İngilizcesi BCM ( Business Continuity Management ) en iyi uygulamasını temel alan ve tüm İş sürekliliği Yönetim Sistemi yaşam döngüsünü içine alan bir denetim kümesini içerir.

BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, yüksek risk içeren, finans, telekomünikasyon, ulaşım ve kamu sektörü gibi alanlarda çalışan kurumlar için mutlaka uygulanması gereken bir sistemdir. İş sürekliliğin önemli olduğu diğer sektörlerde olabilir BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulanabilir.

BS 25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR ?

Bir firmanın veya kurumun BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alması ile ilgili detaylar aşağıdaki konularda anlatılacaktır.

BS 25999 belgesini almak isteyen kuruluşlar nereden ve nasıl başlayacaklarını bilmiyorlarsa;

BS 25999 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı özetle

• Bir BS 25999 danışmanlık ve eğitim şirketinden BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti alarak Danışmanlık firmasından eğitimleri alırlar ve bire bir uygulamalı olarak BS 25999 Standardının maddelerine göre sistem kurma çalışması yapabilirler.
BS 25999 Danışmanlık Eğitim şirketinden böyle bir hizmet almak istemeyen firmalar sistem kurma çalışmasında bulunacak personellerine İş Sürekliliği Yönetim Sitemine ait Eğitimleri aldırarak kendileri sistem kurmayı tercih edebilirler.
• Birinci veya ikinci maddeye göre hareket eden kuruluşlar BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemi kurup dokümante ettikten sonra uygulamaları gerekmektedir.
• Sistem kurulup uygulanmalar ile ilgili kayıtlar oluştuktan sonra akredite olmuş BS 25999 belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederler.
• Kurum veya kuruluşlar BS 25999 standardına uygun olarak kurdukları İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin uygulandığını bağımsız belgelendirme kuruluşlarına kanıtladıkları taktirde; Bağımsız belgelendirme kuruluşları adına denetim yapan denetçiler, kurulan sistemin standart ve şartlara göre yeterli olgunlukta olduğunu ve tüm kurum bileşenleri tarafından uygulandığını tespit ettikleri taktirde; Belgelendirme kuruluşuna BS 25999 belgenin verilmesini tavsiye ederler.

Sistem, objektif ve bağımsız bir denetleme uygulanmasına elverişli şekilde tasarlanmıştır.
Bu sistemi kuran şirketler, UKAS DAR vb akreditasyon kuruşlarından akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından belgelendirilebilirler.

 

BS 25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI STANDARTLARI NEDİR?

BS 25999 standardı iki bölümde incelenmektedir:

1. BS 25999-1:2006 standardı İş Sürekliliği Yönetim Sistemi – Uygulama Kuralları Genel kılavuz
• Proses ve prensiplerin kurulması için Yöntem Terminoloji
2. BS 25999-2:2007 standardı – BCM’nin Özellikleri
• Sistemin kurulması, uygulanması ve dokümantasyonu için gereklilikler

BS 25999 STANDARTLARININ İÇERİKLERİ

BS 25999-1:2006 Standardı

Bölüm 1: Kapsam ve Uygulanabilirlik
Bölüm 2: Terimler ve Tarifler
Bölüm 3: İş Sürekliliği Yönetimine Genel Bakış
Bölüm 4: İş Sürekliliği Yönetimi Politikası
• İş sürekliliğinin kurulmasının merkezi, uygun temellere dayanan, açık bir politikanın oluşturulmasıdır.
Bölüm 5: BCM Programının Yönetimi
• Programa yaklaşımın tanımlanmasıdır.
Bölüm 6: Organizasyonu Anlamak
• Kritik aktiviteler, kaynaklar, görevler, zorunluluklar, tehditler, riskler ve genel risk yelpazesi.
Bölüm 7: BCM Stratejisinin Belirlenmesi
• Uygun süreklilik Stratejileri
Bölüm 8: BCM’nin Gereklerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Koyulması
• Olay yönetiminin yapısı
• Olay yönetiminin süreklilik planları
Bölüm 9: BCM’nin Uygulanması, Devamlılığı, İç Tetkiki ve Denetlenmesi
Bölüm 10: Organizasyon Kültürüne BCM’nin Adapte Edilmesi

 

BS 25999-2:2007 Standardı

Bölüm 1: Kapsam
Bölüm 2: Terimler ve Tarifler
Bölüm 3: BCM Sisteminin Planlanması (PLAN)
• Sistemin sürekli geliştirilmesi için planla-yap-kontrol et-uygula modeli
Bölüm 4: BCM’nin Uygulamaya Konması ve İşletilmesi (YAP)
• Yapılan planların uygulamaya koyulması
Bölüm 5: BCM Sisteminin Gözetimi ve Gözden Geçirilmesi (KONTROL ET)
• İç tetkikler ve yönetim gözden geçirme adımları ile sistemin kontrol edilmesi
Bölüm 6: BCM Sisteminin Geliştirilmesi ve Devamlılığının Sağlanması (UYGULA)
• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması