Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 9001 2015 Temel Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerindeki Değişiklikler Nedir Nelerdir ?

Bilindiği gibi Kalite Yönetim Sistemleri temel prensipler üzerine inşa edilmektedir. Bu prensipler yayınlanacak standardı da şekillendirmektedir.  ISO 9001:2008 standardı 8 temel kalite prensibi üzerinde inşa edilmişti:

1-   MÜŞTERİ ODAKLILIK

2-   LİDERLİK

3-   ÇALIŞANLARIN KATILIMI

4-   PROSES YAKLAŞIM

5-   YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

6-   SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

7-   VERİLERE DAYALI KARAR VERME

8-   TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI İLİŞKİLER KURMA

ISO 9001 2015 standardının yayınlanmasında genel olarak bu prensipler aynı kalmakla birlikte bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yeni yaklaşımda 8 Temel Kalite Prensibi 7 ye indirilmiş, “Yönetimde Sistemi Yaklaşımı”  “Proses Yaklaşımı” içerisinde işlenmiştir. “Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki” prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde “İlişki Yönetimi” Prensibi ile tarif edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Sürekli İyileştirme de genel anlamda İyileştirme olarak kalmıştır.
Aşağıda değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:

ISO 9001 2008 Prensibleri

ISO 9001 2015 Prensibleri

Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklılık
Liderlik Liderlik
Çalışanların Katılımı Çalışanların Katılımı
Proses Yaklaşımı Proses Yaklaşımı
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme Sürekli İyileştirme
Verilere Dayalı Karar Verme Verilere Dayalı Karar Verme
Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda İlişki Yönetimi