Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 9001 2015 Stratejik Planlama Yapılmasını ve Stratejik Plan Hazırlanmasını İstemektedir.

ISO 9001 2015 Stratejik Amaç ve Hedefleri yani Stratejik Planı olan ve Stratejik Planlamadaki engeller (Riskler) ve fırsatları yönetmekile ilgili  bir yapı orta Koymamızı İstemektedir.  

ISO 9001:2008 standardı kullanıcılardan hedef belirlemesi beklemekteydi, ancak yapı analizi, bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak beklenmemekteydi.
ISO 9001:2015 standardı piyasada da yoğun olarak uygulanan stratejik yönelimli bir yapıyı kullanıcılardan beklemektedir.
Planlamanın, yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerektiği ile ilgili gereksinim eklenmiştir.

Stratejik planlama terminolojisinde işlenen işlem adımları, kuruluşu tanıma, güçlü zayıf yönler analizi, durum analizi gibi aşamalar üstü örtük olarak standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon, strateji terimleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir.

iso 9001 2015 stratejik planlama hazırlanmalı iso 9001 2015 stratejik pla hazırlama nedir nasıl hazrılanır
ISO 9001 2015 Standardını ISO 9001 2008 den ayıran en büyük özellik ise
ISO 9001 2008 tam manası ile Süreç Yönetim Sistemi standardı gibi işlev görür iken
ISO 9001 2015 Stratejik Planlama Risk ve Fırsatları yönetme uygulamalarına daha etkin bir şekilde önem vererek tam bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı haline getirilmiştir.
Kurumsallaşma idiasıyla yola çıkan bir kuruluş sadece Süreçlerini yöneterek kurumsallaşamaz aynı zaman da Stratejilerini amaçlarını hedeflerini belirlemeli ve bu strateji amaç ve hedeflere ulaşmadaki engelleri yani riskleri ve stratejilerine amaçlarına hedeflerine ulaşmadaki fırsatlarını analiz etmeli, değerlendirmeli ve yönetmelidir.

Aşağıdaki Videoda Stratejik Planlama Nedir Stratejik Plan Nasıl Hazırlanacağı anlatılmaktadır.

ISO 9001 2015 Strateji Yönelimli Bir Yapı Orta Koymamızı İstemektedir

ISO 9001:2008 standardı kullanıcılardan hedef belirlemesi beklemekteydi, ancak yapı analizi, bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak beklenmemekteydi. ISO 9001:2015 standardı piyasada da yoğun olarak uygulanan stratejik yönelimli bir yapıyı kullanıcılardan beklemektedir. Planlamanın, yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerektiği ile ilgili gereksinim eklenmiştir.

Stratejik planlama terminolojisinde işlenen işlem adımları, kuruluşu tanıma, güçlü zayıf yönler analizi, durum analizi gibi aşamalar üstü örtük olarak standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon, strateji terimleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir.

X
X
X