Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 9001 2015 STANDART MADDELERİ ve İÇERİĞİ NEDİR NELERDİR ISO 9001 2008 GÖRE NASIL DEĞİŞMİŞTİR?

ISO 9000 2015 Standardı Eski ISO 9001 2008 Standardına göre farklı bir yapı halinde oluşturulmuştur. ISO 9001 2015 Standardının Yeni Hali diğer Yönetim Sistemi standartları ile uyumunu arttıran High Level Structure denilen üst düzey yapı metni haline dönüştürülmüştür.

ISO 9001 2015 Standardı 10 maddeye çıkartmıştır.

iso9001standartyapisi

Aşağıda ISO 9001 2015 Standardının içeriği verilmiş ve ISO 900 2008 Standart yapısından farklılıkları belirtilmiştir.

ISO 9001 2015

ISO 9001 2008

0. Giriş
1. Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme

0. Giriş
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Ürün Gerçekleştirme
8.Ölçme Analiz İyileştirme


Alt Maddeleri ile Birlikte ISO 9001 2015 Standardı aşağıdaki gibidir.

 

1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 TERİMLER TARİFLER

4 KURULUŞ BAĞLAMI
4.1 Organizasyon ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması 
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi 
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
İç denetim
Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.3 Sürekli iyileştirme