Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 9001 2015 Standardında Ürün Kavramı Yerine Ürün / Hizmet Yaklaşımı Getirildi

ISO 9001 2008 standardının uygulayıcılarının çok iyi bildiği bir şey vardı,
ISO 9001:2008 standardının içerisinde ürün gördükleri noktalarda hizmeti de anlamaları gerekmekteydi.
Nerede ürün ile ilgili bir gereklilik varsa, kuruluş hizmet üretiyorsa hizmet sağlayıcıları da kapsayan bir şartı da kapsıyordu.
Ancak neden standartta hizmet terimi kendiliğinden bulunmuyordu?
Bu gibi tartışma konusu olacak konuları arkada bırakmak için ISO 9001:2015 standardı
Ürün ve Hizmeti birlikte kullanma yoluna gitmiştir.
Uygulamada çok fazla bir şey değişmemekle birlikte; standardın dili kullanımla eş değer hale getirilmiştir.

iso90012015urunhizmet


ISO 9001 2015 Dışarıdan Sağlanan Ürünler Ve Hizmetler Kavramı Değiştirildi ?

ISO 9001:2008 standardı kullanıcılardan tedarikçileri değerlendirmesini beklemekteydi. Tedarikçi kavramı da çoğu zaman tartışma konusu olmaktaydı, ISO 9001:2015 standardı satınalmadan bağımsız olacak şekilde “Dışarıdan Sağlanan” kavramı ile tedarik bağlamını daha da geniş perspektiften bakma olanağı tanımıştır. ISO 9001:2015 Dışarıdan Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin Kontrol yöntemi ve kapsamı, risk odaklı düşünme yaklaşımı ile belirlenmesi gerekmektedir.