Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 9001 2015 Proses Süreç Yaklaşımı Nedir Nasıl Ele Alınmaktadır ?

Uygulamada çok fazla bir şey değişmemesine rağmen, PROSES kavramı ve proses yaklaşımı daha detaylı ele alınmış ve açıklanmıştır.

Proses Yaklaşımında belirlenen Proses Süreçler ile ilgili Riskler ve Fırsatlar ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi Planlaması uygulama yapılması istenmektedir.

ISO 9001 2015 Standardına göre Prosesler Süreçler aşağıdaki şekilde planlamalı uygulamalıdır. 

Kuruluş ISO 9001 2015 standardın şartlarına uygun, ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların etkileşimlerini içeren bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş, Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların kuruluş içindeki uygulamalarını belirlemelidir ve;

a-) Proseslerin gerekli görülen girdilerini ve beklenen çıktılarını,

b-)Bu proseslerin sırasını ve ilişkilerini,

c-)Ölçümler ve proseslerin kontrolü ve etkinliğinden emin olmak için ihtiyaç duyulan performans göstergeleri dahil, kriterleri ve metotları,

d-)İhtiyaç duyulan kaynakları ve bunların varlığından emin olmayı,

e-)Bu prosesler için sorumlulukların ve yetkilerin atanmasını,

f-) 6.1 in şartları ile uyumlu riskleri ve fırsatlarıve bunlara odaklı uygun faaliyetlerin planlanmasını ve uygulanmasını,

g-)İzleme, ölçme ve uygunsa proseslerin değerlendirilmesi için metotları. İstenen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak için, ihtiyaç duyulursa, proseslerdeki değişiklikleri,

h-) KYS ve proseslerin iyileştirilmesi için fırsatları. belirlemelidir.

Kuruluş, proseslerin çalışmasını desteklemek için gerekli olduğu ölçüde dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir.

Proseslerin planlandığı gibi yürütüldüğünden emin olmak için gerekli olduğu ölçüde dokümante edilmiş bilgileri saklamalıdır.

ISO 9001 2015 Standardı Proses Süreç Yaklaşımını Aşağıdaki şekilde Modellemiştir.


iso90012015prosessurecyaklasimi


ISO 9001 2015 Strateji Yönelimli Bir Yapı Orta Koymamızı İstemektedir

ISO 9001:2008 standardı kullanıcılardan hedef belirlemesi beklemekteydi, ancak yapı analizi, bu yapı analizine dayalı planlama yapma isteği çok net olarak beklenmemekteydi. ISO 9001:2015 standardı piyasada da yoğun olarak uygulanan stratejik yönelimli bir yapıyı kullanıcılardan beklemektedir. Planlamanın, yönetim sistemi hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerektiği ile ilgili gereksinim eklenmiştir.

Stratejik planlama terminolojisinde işlenen işlem adımları, kuruluşu tanıma, güçlü zayıf yönler analizi, durum analizi gibi aşamalar üstü örtük olarak standardın ruhuna işlemiş, hedef, amaç, vizyon, misyon, strateji terimleri ile bu amaca yönelik bir planlama ruhu beklenmektedir.

iso90012015stratejiamachedef