Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 22301 Standardı Nedir Standardın Maddelerin Bölümlerin içeriği Nedir ? Ne ister?

iso-22301-standardi-nedir-maddelerin-bolumlerin-icerigi-nedir-ne-ister  ISO 22301 Standardı, Nedir, Standardın, Maddelerin, Bölümlerin, içeriği, Nedir, Ne ister,  

ISO 22301 İş Süreklilik Yönetim Sistemi standardı ISO’nun yeni yaklaşımına göre toplam 10 madde ve alt başlıklardan oluşmaktadır: 

İş Sürekiliği yönetim sistemini kurmak ve ISO 22301 Belgesini almak isteyen bir firma aşağıdaki standart maddelerinin 4 ile başlayana ve alt maddeleri ile devam eden ve 10. madde de dahil standardın bütün maddeleirnden sorumludur. 1.2.3. maddeler standardı tanıtıcı ve yol gösterici maddlerdir. 

ISO 22301 Belgesini almak siteyen bir firma bu maddeleri kendi çalışma prensiplerine göre yorumlamalı ve iş sürekliliği yönetim sistmei bu maddeler ışığında kurmalıdır. 

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3.TERİMLER VE TANIMLAR

4.KURULUŞUN YAPISI

Kuruluş ve içeriğini ve yapısını anlamak

İlgili tarafların beklentileri ve gereksinimlerini anlamak

İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını belirlemek

İş sürekliliği yönetim sistemi

5. LİDERLİK

Liderlik ve taahhüt

Yönetim taahhüdü

Politika

Roller sorumluluklar ve yetkiler

6.PLANLAMA

Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri

İş sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar

7.DESTEK

Kaynaklar

Yeterlilik

Farkındalık

İletişim

Dokümante edilmiş bilgiler

8. OPERASYON

Operasyonel planlama ve kontrol

İş etki analizi ve risk değerlendirme

İş sürekliliği stratejisi

İş sürekliliği süreçlerinin kurulması ve uygulanması

Uygulama ve test

9.PERFORMANS ÖLÇÜMÜ DEĞERLENDİRME

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

İç denetim

Yönetim gözden geçirme

10.İYİLEŞTİRME

Düzeltici ve önleyici faaliyetler

Sürekli iyileştirme