Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Nasıl Akredite Olunur ?

iso_17024_personel_akreditasyon_belgesi_sertifikasi_danismanlik ISO 17024, Personel, Kişi, Belgelendirme, Akreditasyon, Standardı, Mesleki, Yeterlilik, Belgesi, Nedir, Nasıl, Akredite, Olunur,

 

TS EN ISO / IEC 17024 NEDİR ? UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ PERSONEL BELGELENDİRMESİ YAPAN KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU İÇİN GENEL ŞARTLAR NEDİR?

ISO 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren ulusular arası bir standarttır. ISO 17024 standardı ISO 17025 ISO 17021 vb akreditasyon standartları gibisertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

 

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ AMACI

Şu anda 80’in üstünde ülkede yürürlükte olan ISO 17024 standardının başlıca amacı,belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslar arası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

 

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ YARARI

TS EN ISO IEC 17024 standardını farklı ve faydalı kılan özelliği, ilk kez, ‘personel yetenekleri’ konusunun ciddi şekilde ele alınmasıdır. Bu yaklaşım, çalışma alanı ne olursa olsun, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda personel belgelendirme sertifikasyonunun önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.

 

TS EN ISO IEC PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ KAPSAMI

TS EN ISO IEC 17024 standardı, genel hatlarıyla, personel belgelendirmesiuygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sisteminingereği olan bir dizi şartı içerir.

 


iso_17024_personel_akreditasyon_danismanlik

PERSONEL BELGELENDİRME SERTİFİKASYON YAPMAK İSTEYEN KURULUŞLAR NASIL AKREDİTE OLUR

Akredite Olmak İsteyen Personel Belgelendirme Sertifikasyon Firmalarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 
Öncelikle akredite olacak personel belgelendirme kuruluşları şunu unutmamalıdır, akreditasyon kararlılık ister akreditasyon gönüllülük ister, akreditasyon yetkilendirme demektir. 
Akredite olacak personel sertifikasyon belgelendirme kuruluşları firmaları şirketleri yetki veren yani akredite eden akreditasyon kuruluşları (TÜRKAK , DAR , UKAS vb gibi) ) kendi logosunu kullanma yani kendi imajını yetkisini kullanma hakkını vermektedir, bu anlamda yapılacak yanlış uygulamalar yetki veren kuruluşunda yetki verme kriterlerini sorgulamasına neden olacaktır. Akreditasyon kuruluşları yetki verirken yanlış faaliyetlerin ve uygulamaların ortaya çıkmaması için bütün önlemleri alması gerekir. Bu anlamda yayınlanmış olan ISO 17024 standardı bir personel belgelendirme kuruluşunda olması gereken bütün şartları kapsamaktadır. Ayrıca akredite olacak personel belgelendirme kuruluşlarının sadece ISO 17024 standardını uygulamaları da yetmeyebilir finansal ve mali açıdan sıkıntılı olmaması gerekir, akreditasyon kurumları akredite olacak personel belgelendirme firmalarının şirketlerin finansal ve mali kaynaklarını da incelemektedir.

Personel Belgelendirme Sertifikasyon Kuruluşları için Eğitim Danışmanlık Hizmeti 
Mali açıdan sıkıtın duymayan ve ISO 17024 standardına göre akredite olmak isteyenkuruluşlar eğitim danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır çünkü ISO 17024 personel belgelendirme danışmanlık şirketi kurumunuza akreditasyon ile ilgili bütün ayrıntılar ve süreci yansıtır. Danışmanlık eğitim süreci ISO 17024 standardınıngereklilikleri yerine getirmesinde kuruluşunuza yardımcı olur. ISO 17024 temel eğitim dokümantasyon eğitimlerini verip bire bir standardın maddelerini kurumunuzun çalışma şekline göre yorumlayarak sistem kurma çalışmalarını yapar. ISO 17024 danışmanlık süreci ile ilgili ICT SERT EĞİTİM DANIŞMANLIK aradığınız takdirdedanışmanlık süreci ile ilgili yazılı bilgi verilmektedir. ISO 17024 personel belgelendirme akreditasyonu eğitim danışmanlık hizmeti için bizi arayabilirsiniz.

Akredite olmak için sadece ISO 17025 standardı yeterli mi ? 
Personel belgelendirme kuruluşları akredite olması için sadece ıso 17024 standardını referans alamaz ISO 17024 standardı genel bir standarttır ve personel belgelendirme yapılacak sektör standartlarına atıfta atıfta bulunur, yani bir kuruluşunakredite olabilmesi için ISO 17024 standardı ve personel belgelendirme işlemi yaptığııso 17024 standart ve kriterler ve ıso 17024 akreditasyon kuruluşunun ek dokümanlarını da referans almak zorundadır.

TS EN ISO IEC PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ MADDELERİ NEDİR ?

0 Giriş 
1 Kapsam 
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 
3 Terimler ve tarifler 
3.1 İtiraz 
3.2 Aday 
3.3 Belgelendirme prosesi 
3.4 Belgelendirme programı 
3.5 Belgelendirme sistemi 
3.6 Yeterlilik 
3.7 Şikâyet 
3.8 Değerlendirme 
3.9 Sınav 
3.10 Sınavı yapan 
3.11 Nitelendirme 
4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar 
4.1 Belgelendirme kuruluşu 
4.2 Organizasyon yapısı 
4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
4.4 Yönetim sistemi 
4.5 Taşeron kullanımı 
4.6 Kayıtlar 
4.7 Gizlilik 
4.8 Güvenlik 
5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar 
5.1 Genel 
5.2 Sınav yapacaklar için şartlar 
6 Belgelendirme prosesi 
6.1 Uygulama 
6.2 Değerlendirme 
6.3 Belgelendirme konusunda karar 
6.4 Gözetim 
6.5 Yeniden belgelendirme 
6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı 
Ek A (Bilgi için) - Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
Kaynaklar

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ UYGULAMA AŞAMALARI 
Belgelendirme kuruluşları için şartlar (Madde 4) 
Belgelendirme kuruluşunun politikalarının, prosedürlerinin ve bunların uygulamalarının tüm adaylar için adil ve tarafsız olması. Bununla birlikte bu prosedürlerin ilgili mevzuat ve şartlara uygunluğunun sağlanmış olması. 
Belgelendirme kuruluşu, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması ile ilgili konulara ilişkin politika ve prosedürlerini tamamlamalıdır.

Organizasyon yapısı (Madde 4.2) 
Belgelendirme kuruluşu yeterliliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda taraflara güven verecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.

Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
Belgelendirme kuruluşu adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların ve mekanizmaların sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak uygun politika ve prosedürleri oluşturmalıdır.

Yönetim sistemi (Madde4.4) 
Belgelendirme kuruluşu, bu standardın bütün şartlarını içeren ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi oluşturmalıdır.

Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar (Madde 5) 
Belgelendirme prosesi, bu kurumun bünyesinde yer alan kadrolu ya da anlaşmalı çalışanlarının yeterlilikleri ile ilgili şartları tanımlamalıdır.

Sınav yapacaklar için şartlar (Madde 5.2) 
Sınav yapacaklar belgelendirme kuruluşunun yeterlilikle ilgili standartlarını ve ilgili diğer dokümanları temel alan şartları karşılamalıdır.

Belgelendirme prosesi 
Belgelendirme kuruluşu, talep edildiğinde, uygulanmakta olan, her belgelendirmeprogramına uygun, belgelendirme şartlarını içeren tüm dokümanlarla birlikte, başvuranların hakları ve belgelendirilmiş personelin uyması gereken kuralları da içeren görevler dahil belgelendirme prosesinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlamalıdır. 
Belgelendirme kuruluşu başvuruyu gözden geçirmeli ve gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelidir. Belgelendirme programına uygun olarak adayın yeterliği yazılı, sözlü, performans ya da uygun diğer araçlarla sınava tabi tutulmalıdır. Kuruluş, adayın performans ve değerlendirme sonuçlarının kapsamlı şekilde raporlanmasını sağlayan prosedürleri oluşturmalıdır. 
Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar, sadece belgelendirme kuruluşu tarafından ve adayın sınavında ya da eğitiminde yer almamış kişiler tarafından verilebilir. 
Belgelendirme kuruluşubelgelendirilen kişinin ilgili şartlara uygunluğunun izlenmesi için proaktif bir gözetim prosesi de oluşturmalıdır.