Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 14064 Standardı Nedir ISO 14064-1-2-3 Standartları Nelerdir

ISO-14064-Standardi-Nedir-ISO 14064-1-2-3-Standartları-Nelerdir ISO 14064 Standart ailesi, ISO 14064-1 Standardı, ISO 14064-2 Standardı, ISO 14064-3 Standardı, ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler,

Öncelikle ISO 14064 Standart ailesini tanıtmakla başlamak gerekir. ISO 14064 Standart ailesinde 3 adet standart yer almaktadır. Bu standartlar aşağıdaki gibidir.

Bu 3 standarttan Sera Gazı ile ilgili uzaklaştırma azaltma hesaplama faaliyetlerini şirketler sanayiciler firmalar ISO 14064 standartlarından ISO 14064-1 Standardı ve ISO 14064-2 Standardına göre çalışmalarını yaparlar ISO 14064-3 Standardı ise ISO 14064-1 Standardı ve ISO 14064-2 standartlarına göre çalışma yapan firmalara doğrulama ve onaylama faaliyetlerinde bulunurlar.

ISO 14064-1 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı

ISO 14064-1, sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Bu standart ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları ve kılavuzu içerir.

Sera Gazı Emisyonu olan şirketler sanayiciler firmalar bu ISO 14064-1 Standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması uzaklaştırılması ve hesaplanması metotlarına göre çalışmalar yaparlar.

 

ISO 14064-2 Sera Gazları - Bölüm 2: Sera Gazı Emisyon Azaltmalarının Veya Uzaklaştırma İyileştirmelerinin Proje Seviyesinde Hesaplanmasına, İzlenmesine Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı

ISO 14064-2, sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır. ISO 14064-2, projenin temel senaryolarını belirlemek ve bu temel senaryolara göre projenin performansını izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek için ilkeleri ve şartları içermekte ve geçerli kılınacak ve doğrulanacak sera gazı projeleri için bir temel oluşturmaktadır.

ISO 14064-3 Sera Gazları – Bölüm 3: Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanmasına Ve Onaylanmasına Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı

ISO 14064-3, sera gazı envanterlerini doğrulama ve sera gazı projelerini geçerli kılma veya doğrulama için ilkelere ve gereklere dair ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazına ilişkin geçerli kılma veya doğrulama sürecini tarif eder, geçerli kılma veya doğrulama planlaması, değerlendirme işlemleri ve kuruluşun veya projenin sera gazı beyanlarının değerlendirmesi gibi bileşenleri belirtir. ISO 14064-3, sera gazı beyanlarını geçerli kılmak veya doğrulamak için kuruluşlar veya bağımsız kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

iso 14064-3 Standardı Nedir Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanması ve Onaylanması Standardı ile ilgili daha geniş bilgi için lütfen tıklayınız

iso 14065 Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar Doğrulama Firması Akreditasyon Şartları Standardı Nedir