Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İş Sürekliliği Nedir? İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir ?

iş sürekliliği iş sürekliliği yönetim sistemi nedir

İş Sürekliliği Nedir?

İş Sürekliliği Organizasyon, Kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilme becerisidir.  İş Sürekliliği herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucu çökmesi, kritik personelin işten ayrılması, ekonomik kriz vb. durumda Organizasyon, Kurum ve kuruluşların kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır bulunuşu ifade etmektedir.

İş Sürekliliği sistemi olan bir kuruluş, olasılığı yüksek olan Deprem, Sel, Yangın, Teknolojik Donanım  kaybı, yazılımın çökmesi vb. felaketlerle karşı karşıya kaldığı zaman krizi önceden oluşturduğu kriz yönetim planları, iş süreklilik planları doğrultusunda soğuk kanlılıkla geçiştirir. Gerek organizasyonel güven, gerekse marka değerini yerle bir edecek durumları profesyonel bir şekilde yönetir.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir ?

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ISO 22301, BS 25999 standartları gibi uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarının uygulanma prensiplerine verilen addır.

Yani bir yönetim sistemi, politikaları, prosedürleri, talimatlar, raporlama ve takip yapısını, iç tetkik, yönetim gözden geçirme gibi ana uygulama başlıklarını içerir.

İş Süreklilik Yönetim Sistemi yukarıdan aşağıya doğru artan bir piramide benzetirsek  aşağıdaki yapı İş Süreklilik Yönetim Sistemini ortaya koyar:

Üst yönetimin iş süreklilik yönetim sistemine olan yaklaşım ifadesi olan İş Süreklilik Yönetim Sistemi Politikası,

İş Süreklilik Yönetim Sistemi doğrultusunda oluşturulmuş İş Süreklilik Yönetim Sistemi Hedefleri

İş Süreklilik Yönetim Sisteminin sınırlarını ve kapsamını belirme çalışmaları,

Kritik servis, süreç ve faaliyetlerin belirlendiği İş Etki Analizi Süreci ve bu doğrultuda ortaya çıkan İş Etki Analizi,

Kritik Servis, Süreç ve faaliyetlerde olası tehditlere göre yapılan Risk Değerlendirme Süreci ve Risk Değerlendirme çalışmaları,

Kritik Servis, Süreç ve Faaliyetlerde muhtemel felaket senaryolarına göre hazırlanmış İş Süreklilik Planları,

Süreklilik Planlarının test ve tatbikat süreçleri,

Yönetim Prosedürleri (Doküman Kontrolü, Kayıt Kontrolü, İç Tetkik, YGG, DÖF prosedürleri)

Süreklilik Yönetim Sisteminin operasyonel faaliyetlerinde kullanılan iş süreklilik talimatları,

Süreklilik Yönetim Sistemi Rapor, Form, Tablo ve Listeleri