Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

BS EN 16001 ISO 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR NASIL ALINIR

BS EN 16001 standardı maliyetlerinizi ve seragazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiği kurmanıza yardımcı olur.

BS 16001 belgesi bilinen, uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. BS 16001 Standardı, ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) için gereklilikleri tanımlar. ISO 16001 standardı, organizasyonunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanları belirler, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptar.

BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ FAYDALARI NEDİR

• Üst yönetimin katılımı sağlanır.
• Kuruluşun içine diğer sistemleri ile enerji yönetim sistemi uygulamaları birbirini tamamlar.
• Bütün Enerji maliyetleri gözden geçirilir ve Enerji envanteri ortaya çıkartılarak azami tasarruf sağlayacak enerji unsurlarına odaklanma sağlanır.
• Daha etkin bir sürece götüren enerji süreç haritalarının çıkartılması sağlanır.
• Çalışanlar eğitimli, yetkin ve görev, yetki ve sorumluluklarının farkındadırlar ve o nedenle uyumun sağlanmasında daha fazla katkı gösterirler.
• Enerji tüketiminde sapmalara sebep olabilecek durumların ortaya çıkma risklerinin asgariye indirilmesi sağlanır.
• Enerji tüketimi tahmin edilebilir hale gelir. Gizli kalmış/bilinmeyen atıklar ve sapmalar açığa çıkar ve gerekli faaliyetler başlatılır Karar vermeyi kolaylaştıracak kesin bilgiler elde edilir.
• Eğilimler açığa çıkar. Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönler belirlenir ve faaliyet başlatılır.
• Üst yönetimin sürekli iyileştirmeye dair odaklanması sürdürülür.

BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ HANGİ SEKTÖRLER VE FİRMALAR İÇİN UYGUNDUR ?

BS EN 16001 belgesi tüm organizasyonlar için uygundur- organizasyonun büyüklüğü, sektörü ve coğrafi konumu önemli değildir. Ancak enerji ile doğrudan ilgili bir sektörde iş yapıyor iseniz ve seragazı emisyonu konusunda uymanız gereken bazı yükümlülükler var ise bu standartla yakından ilgili olabilirsiniz.

BS 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bir firmanın veya kurumun BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alması ile ilgili detaylar aşağıdaki konularda geniş olarak anlatılacaktır.

ISO 16001 belgesini almak isteyen kuruluşlar nereden başlayacaklarını bilmiyorlarsa BS 16001 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı özetle

• Bir BS 16001 danışmanlık ve Eğitim Şirketinden BS 16000 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti alarak Danışmanlık firmasından eğitimleri alırlar ve bire bir uygulamalı olarak BS EN 16001 Standardının maddelerine göre sistem kurma çalışması yapabilirler.
BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Eğitim şirketinden böyle bir hizmet almak istemeyen firmalar sistem kurma çalışmasında bulunacak personellerine BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemine ait Eğitimleri aldırarak kendileri sistem kurmayı tercih edebilirler.
• Birinci veya ikinci maddeye göre hareket eden kuruluşlar BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre sistemi kurup dokümante ettikten sonra uygulamaları gerekmektedir.
• Sistem kurulup uygulanmalar ile ilgili kayıtlar oluştuktan sonra akredite olmuş BS 16001 belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederler.
• Kurum veya kuruluşlar BS 16000 standardına uygun olarak kurdukları Enerji Yönetim Sisteminin uygulandığını bağımsız belgelendirme kuruluşlarına kanıtladıkları taktirde; Bağımsız belgelendirme kuruluşları adına denetim yapan denetçiler, kurulan sistemin standart ve şartlara göre yeterli olgunlukta olduğunu ve tüm kurum bileşenleri tarafından uygulandığını tespit ettikleri taktirde; Belgelendirme kuruluşuna BS 16001 belgesinin verilmesini tavsiye ederler.

 

BS 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

• Kurumun Organizasyonun ihtiyaçlarının saptanması
• Firmanın Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi
• Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi
• Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi
Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi
Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metodların kurulması
Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması
• Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması
Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi

BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NASIL ORGANİZE EDİLİR ?

Enerji performansını iyileşme sağlayacak sistematik şekilde geliştirin
• Bir enerji yönetim sistemi geliştirerek uygulanmasını koruyun
Enerji politikası ile uyumundan emin olun
• Çevre ile uygunluk sağlayın
• Harici bir kurum tarafından bs 16001 enerji yönetim sistemi belgelendirme
BS 16001 Standart ile kendi değerlendirme ve kendi uygunluk deklarasyonunuzu yayınlayın

BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Önsöz
Giriş
1. Kapsam
2. Şartlar ve tanımlar
3. Enerji yönetimi sistem gereksinimleri
3.1 Genel gereksinimler
3.2 Enerji politikası
3.3 Planlama
3.3.1 Enerji boyutunu tanımlama ve gözden geçirme
3.3.2 Yasal yükümlülükleri ve diğer koşulları
3.3.3 Enerji amaçları, hedefleri ve programı(ları)
3.4 Uygulama ve İşletme
3.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki
3.4.2 Bilinçlendirme, eğitim ve yeterlilik
3.4.3 İletişim
3.4.4 Enerji yönetim sistemi dokümantasyonu
3.4.5 Dokümanların kontrolü
3.4.6 Operasyonel kontrolü
3.5 Denetleme
3.5.1 İzleme ve ölçüm
3.5.2 Uyumluluğu değerlendirme
3.5.3 Uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
3.5.4 Kayıtların kontrolü
3.5.5 Enerji yönetim sisteminin iç denetimi
3.6 Enerji yönetim sisteminin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi
3.6.1 Genel
3.6.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
3.6.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları


Ek A – Bu Avrupa standardının kullanımı hakkında bilgilendirme
A.1 Genel şartlar
A.2 Enerji politikası
A.3 Planlama
A.3.1 Kimlik ve enerji boyutunun gözden geçirilmesi
A.3.2 Yasal yükümlülükleri ve diğer koşulları
A.3.3. Enerji amaçları, hedefleri ve programları
A.4 Uygulama ve işletme
A.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki
A.4.2 Bilinçlendirme, eğitim ve yeterlilik
A.4.3 İletişim
A.4.4 Enerji yönetim sistemi belgeleri
A.4.5 Kontrol belgeleri
A.4.6 Operasyonel kontrolü
A.5 Denetleme
A.5.1 İzleme ve ölçüm
A.5.2 Değerlendirme uyum
A.5.3 Uygunsuzluk kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetler
A.5.4 Kayıtların kontrolü
A.5.5 Enerji yönetim sisteminin iç denetimi
A.5.6 Enerji yönetim sisteminin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi

 

BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar ICT SERT yetkilileri ile iletişime geçebilirler